Sve o Goliji na jednom mestu

Sve o Goliji na jednom mestu

Pretraži Golija.rs
Baner
Baner
Baner
Nacionalna strategija PDF Štampa El. pošta

Prema Uneskovom programu, "Čovek i biosfera" rezervati biosfere su područja kopnenih ili priobalnih ekosistema koja su međunarodno priznata unutar tog programa.

dugacka-kosaNacionalni park "Golija" čini 75.000 hektara netaknute prirode, bogate najrazličitijim vrstama biljnog sveta, iako su pojedini predeli ogoljeni zbog čega je narod planinu i nazvao Golija.
Lepotom se ističe i okolna kulturna baština, posebno srednjovekovni manastiri Studenica, Klisura, Sopoćani, Stari Ras, a prema procenama ekologa, golijska flora čini 25 procenata biljnog sveta Srbije, koju neguju i čuvaju uglavnom staračka gorštačka domaćinstva iz 32 sela i 150 zaselaka.

Pitoma, bogata šumom, livadama i pašnjacima, Golija se prostire u obliku latiničnog slova S, dužinom od 32 kilometara i isprepletana tokovima reka Moravica i Studenica.

Probijajući se kroz planinu, od izvorišta do ušća, Studenica je duboko usekla korito u usku dolinu sa nekoliko manjih i kraćih klisura. Najdublja se pruža od Bažalskog krša do ispod ušća reke Savošnice u Studenicu.

Studenica rekaNjena desna pritoka Izubra, sa živopisnom klisurastom dolinom obraslom visokom bukovom i mešovitom šumom, u donjem toku krije tri vodopada ukupne visine oko 20 metara, a nizvodno, kilometar pred ušće, gradi veliki broj slapova i bukova.

Najviši vrh Golije je Jankov kamen (1.833 metara), sa njega, ali i sa drugih poput Crnog vrha, Radulovca i Bojevog Brda pruža se izuzetan vidik na prostranstva golijskih šuma, ali i dalje na vrhove Kopaonika i obrise Komova i Prokletija.

Golija je jedna od malobrojnih planina u Srbiji na kojoj su evidentirane, ali ne i pouzdano utvrđene glacijalne pojave.

Na planini se razlikuju tri klimatska reona, dolinski sa brdskim koji obuhvata prostore do 700 metara nadmorske visine, prelazni između 700 i 1.300 metara i planinski sa nadmorskom visinom preko 1.300 metara.

Na Goliji je zabeležena 1.091 vrsta flore i faune, ali i 117 vrsta i varijetata algi, 40 vrsta mahovina, sedam vrsta lišajeva i 75 vrsta gljiva.

Svako područje ima svoje obeležje, a Golija je carstvo planinskog javora koji je preživeo ledeno doba i ovde gradi svoje najlepše i najočuvanije lišćarske i lišćarsko-četinarske šume.

Zbog prisustva 95 vrsta ptica, Golija je jedan od veoma važnih planinskih ornitoloških evropskih centara, a njihovo prisustvo u različitim tipovima staništa, pokazuje koliko je raznovrstan svet ptica.

imagesJež, alpska rovčica, slepo kuče, puh lešnjikar, lasica, mrki medved i vuk, samo su neke od 22 životinjske vrste koje "stanuju" na Goliji, a životinjske vrste čiji je lov dozvoljen u okviru lovišta "Čemernica", "Grabovica" i "Golija", su srna, divlja svinja i zec.

Uz lasicu, za koju je ustanovljena trajna zaštita na osnovu Zakona o lovstvu, sa aspekta zaštite, i to kao prirodne retkosti, značajno je još devet vrsta, među kojima su i vuk, sivi puh, veverica i močvarna rovka.

Veliko bogatstvo prirode Golije, na žalost, ugrožava pojava bespravne gradnje vikendica, koje ponekad "niknu" čak i na predelima koja su prirodnjaci proglasili zonom prvog stepena zaštite.
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack